top of page

BabyPoint

Identyfikacja wizualna, materiały promocyjne, digital, druk

Projekt identyfikacji wizualnej
dla marki BabyPoint. Proces projektowy
poprzedziła dokładna analiza marki, a następnie zostały zdefiniowane osobowość i styl wizualny marki. Na tej podstawie zostało zaprojektowane logo, paleta kolorów, typografia oraz pattern firmowy. Logo marki jest responsywne, co umożliwia zachowanie jego czytelności na różnych nośnikach.

bottom of page